ស្ថានីយ៍ហ្គង់ឌុន군산기차역និងស្ថាបត្យកម្ម ១០១ 개론개론

ហៅអ្នកគាំទ្ររឿងភាគកូរ៉េទាំងអស់។ ខ្សែភាពយន្តភាគកូរ៉េរឿង“ ស្ថាបត្យកម្ម ១០១” មានឈុតឆាកថតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងកុនរុន។ តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទេ? បន្ទាប់មកចុចដើម្បីទទួលយកទៅប៉ុស្តិ៍នោះហើយបន្ទាប់មកមកទស្សនានិងបទពិសោធន៍ប្រទេសកូរ៉េ។ នេះគឺជាខ្សែភាពយន្តភាគកូរ៉េដ៏ល្អបំផុតមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំនោះ។

អាន​បន្ថែម