'Parasite' ສະຖານທີ່ຮູບເງົາທີ່ເປັນຮູບຊົງໃນກຸງໂຊລທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ

ສີ່ສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍທີ່ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມແມ່ນ:

ສັບພະສິນຄ້າ Woori (ສັບພະສິນຄ້າ Doijissal) - ບັນດາຂັ້ນໄດໃນບ້ານ Ki-taek - ຂັ້ນໄດຂອງອຸໂມງ Jahamun - ອາຍຸຂອງ Pizza (Sky Pizza)

ອ່ານ​ຕື່ມ