Set Filem Suncheon 순천 드라마 촬영장 dan Gangnam 강남 Blues 1970

Kumpulan filem terbuka ini berada di daerah Suncheon di Jorye-dong. Ia mengandungi tiga kampung, yang masing-masing merupakan periode yang terpisah dari tahun 1950-an hingga 1970-an. Ia mempunyai sekitar 200 rumah dan kini merupakan set filem terbesar Korea.

Lebih Lanjut