कोस्मोस सुइट २.० कोरियाली एयरलाइन्समा संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि फेरि उडान लिनु मेरो अनुभव हो। यसका बारे ठूला कुराहरू सुन्नुहोस् र मैले यसको बारेमा सबै समीक्षाहरू सत्य छन् कि थिएन भनेर हेर्न प्रयास गर्नु पर्छ।

थप पढ्नुहोस्

तपाईं कोरिया आउनुभन्दा पहिले

योजना भ्रमण गर्नुहोस्


तपाईं कोरिया आउनुभन्दा पहिले

कोरियाको बारेमा जान्नुहोस्चार मुख्य स्थानहरू तपाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ:

वूरी सुपरमार्केट (डोइजिसल सुपरमार्केट) - कि-ताईक गाउँमा भairs्या - - जहामुन सुरुnelको सिढी - पिज्जा युग (स्काई पिज्जा)

थप पढ्नुहोस्