สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ 'Parasite' ในกรุงโซลคุณสามารถเยี่ยมชมได้อย่างอิสระ

สถานที่หลักสี่แห่งที่คุณสามารถเยี่ยมชม ได้แก่ :

Woori Supermarket (Doijissal Supermarket) - บันไดในหมู่บ้าน Ki-taek - บันไดของ Jahamun Tunnel - Pizza Age (Sky Pizza)

อ่านเพิ่มเติม