Được ra mắt bởi một người Mỹ gốc Hàn ở trung tâm thành phố World Wide Web vào năm 2010, Seoul của Hàn Quốc đang trên đà nhanh chóng trở thành trang áp phích cho blog Du lịch đến Hàn Quốc ở Hoa Kỳ và Quốc tế. Độc giả là những người yêu thích mọi thứ của Hàn Quốc hãy truy cập trang web mỗi tháng để xem trang web này có bao quát chuyên sâu, không thiên vị và các đánh giá của chuyên gia về những điều nên làm, xem và trải nghiệm ở Hàn Quốc.

Biên tập viên - Gyoppa (AKA: Gyopo Tacticool Tải lại Oppa)
Trợ lý biên tập - Không áp dụng
Nhà văn - Những người làm nghề tự do khác thích viết về Hàn Quốc